Stołówka

Przypominamy, że od maja 2016 roku za obiady można wpłacać na konto szkoły.
Nr. Konta 04103015080000000550939045

W tytule proszę wpisać:
– imię i nazwisko
– klasa
– miesiąc za jaki dokonujemy wpłaty

 

sekretarz szkoły