Świetlica

Witamy w Świetlicy Szkolnej w godzinach 6.30 – 17.30


 


Opiekując się dziećmi zapewniamy im ciekawe zajęcia w miłej atmosferze
Staramy się rozwijać ich zainteresowania i pomagać w nauce

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy
regulamin świetlicy


Świetlicą kieruje pani Krystyna Korzeniowska


W świetlicy opiekę nad dziećmi sprawują następujący wychowawcy:

 •  Anna Kowalska
 •  Katarzyna Gasik-Żurawska
 •  Renata Kruk
 •  Magdalena Nowak
 •  Magdalena Rosińska
 •  Małgorzata Remiszewska
 •  Małgorzata Derfla
 •  Janusz Żmijewski

W świetlicy prowadzone są następujące koła zainteresowań :

 • sportowe
 • muzyczne
 • teatralne
 • krawieckie „taniec igły z nitką”
 • logo rytmika
 • plastyczne
 • szachowe

Kodeks wychowanka świetlicy

 1. Przychodzę do świetlicy zaraz po przybyciu do szkoły lub po skończonych zajęciach.
 2. Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie.
 3. Nie wychodzę ze świetlicy bez zgody wychowawcy.
 4. Nie oddalam się od wychowawcy podczas wyjść poza salę świetlicową.
 5. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 6. Szanuję innych, nikomu nie dokuczam.
 7. Biorę aktywny udział w zajęciach.
 8. Staram się cicho pracować i bawić.
 9. Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się jak najlepiej je wykonywać.
 10. Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
 11. Nie przeszkadzam innym dzieciom w pracy i zabawie.
 12. Dbam o porządek w sali.
 13. Po skończonej zabawie i po zajęciach zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 14. Szanuję sprzęty i przedmioty będące na wyposażeniu świetlicy.
 15. Szanuję cudzą i swoją własność.
 16. Bez zgody nauczyciela lub właściciela nie ruszam cudzych rzeczy.
 17. Dbam o higienę osobistą.
 18. Myję ręce przed posiłkiem, gdy korzystam z toalety, po powrocie z boiska, patio, itp..
 19. Gdy w świetlicy spożywam posiłki i napoje siadam przy stoliku.
 20. Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.